Nguyễn, Xuân Tuấn, Thế Nam Huy Nguyễn, Thành Nam Phan, Sinh Huy Nguyễn, và Đức Hạnh Nguyễn. 2023. “Đánh Giá kết Quả triệt đốt cuồng Nhĩ điển hình dựa Trên ứng dụng phương pháp lập bản đồ giải phẫu điện học 3 chiều tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín):205 -11. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1029.