Nguyễn, Công Hà. 2023. “Đánh Giá kết Quả dài hạn (sau 3 năm) bít thông Liên thất phần Quanh màng bằng Nid-Occlud Le VSD Coil Qua đường ống thông tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 43 (Tháng Chín):232 -36. https://doi.org/10.47972/vjcts.v43i.1032.