Nguyễn Đỗ, Nhân, và Quế Đỗ Kim. 2023. “Điều trị biến chứng thứ phát cầu nối động - tĩnh mạch dùng chạy thận Chu Kì”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 44 (Tháng Mười-Một):47-55. https://doi.org/10.47972/vjcts.v44i.1059.