Nguyễn Đỗ, Nhân, và Quế Đỗ Kim. 2023. “Kết Quả Trung hạn phẫu thuật (Phương pháp Orringer) điều trị Ung Thư thực quản ngực tại Bệnh viện Thống Nhất”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 44 (Tháng Mười-Một):70-80. https://doi.org/10.47972/vjcts.v44i.1062.