Nguyễn, Hoàng Định, Hữu Tường Nguyễn, và Ngọc Minh Vương. 2024. “Xử Trí phình động mạch chủ bụng vỡ Có rối loạn huyết động, từ tiếp nhận đến hồi sức: Báo cáo trường hợp lâm sàng Và tổng Quan Y văn”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai):5-18. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1084.