Đỗ, Anh Tiến, và Trần Thủy Nguyễn. 2024. “Kết Quả dài hạn phẫu thuật sử dụng 3 miếng Vá điều trị bệnh hẹp Trên Van động mạch chủ”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai):19-23. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1085.