Đỗ, Anh Tiến, Bá Phong Nguyễn, và Trần Thủy Nguyễn. 2024. “Kết Quả phẫu thuật sửa toàn bộ bệnh tứ chứng Fallot kèm bất thường động mạch vành”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai):24-28. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1086.