Nguyễn, Tuấn Mai, Hữu Ước Nguyễn, Vương Anh Doãn, và Lý Thịnh Trường Nguyễn. 2024. “Kết Quả Trung hạn phẫu thuật chuyển vị động mạch điều trị bất thường Taussig - Bing tại Bệnh viện Nhi Trung ương”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai):29-37. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1087.