Nguyễn, Thị Thu Hoài, Thị Thu Thủy Nguyễn, và Mạnh Hùng Phạm. 2024. “Đối chiếu kết Quả khảo sát vòng Van Ba Lá Trên Siêu âm Tim 2D/3D Qua thành ngực, Qua thực quản với chụp cắt lớp Vi tính ở bệnh nhân hở Van Ba Lá nhiều”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai):38-47. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1088.