Nguyễn, Thị Thu Hoài, Văn Hân Phạm, Quý Châu Ngô, Mạnh Hùng Phạm, Văn Giáp Vũ, và Thu Phương Phan. 2024. “Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của hội chứng ngừng thở Khi ngủ ở bệnh nhân Suy Tim”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 45 (Tháng Hai):74-81. https://doi.org/10.47972/vjcts.v45i.1103.