Phan, Duy Kiên, Trung Kiên Nguyễn, Kim Cao Lê, Đình Long Hải Nguyễn, và Quốc Hùng Phan. 2024. “Rò động mạch chủ - ống Tiêu hóa thứ phát Sau phẫu thuật Thay ống ghép động mạch chủ bụng”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 46 (Tháng Năm):31 - 38. https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1120.