Đỗ, Anh Tiến, và Trần Thủy Nguyễn. 2024. “Kết Quả phẫu thuật Konno cải tiến điều trị bệnh hẹp phức tạp dưới Van động mạch chủ ở Trẻ Em”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 46 (Tháng Năm):39 - 43. https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1121.