Đỗ, Anh Tiến, và Trần Thủy Nguyễn. 2024. “Kết Quả phẫu thuật một Thì bệnh thông Liên thất kèm hẹp Eo động mạch chủ ở Trẻ Sơ Sinh”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 46 (Tháng Năm):59 - 63. https://doi.org/10.47972/vjcts.v46i.1122.