Hưng, Đoàn Quốc, Phạm Tuấn Cảnh, và Chử Vân Khánh. 2020. “Chẩn đoán Và điều trị U cuộn cảnh vùng đầu cổ”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 17 (Tháng Mười-Một):33-38. https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.124.