Hựu, Nguyễn Công, Đoàn Quốc Hưng, và Nguyễn Hữu Ước. 2020. “Đánh Giá kết Quả bóc nội mạc động mạch vành phối hợp Trong phẫu thuật bắc cầu chủ vành”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 17 (Tháng Mười-Một):39-43. https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.125.