Ước, Nguyễn Hữu. 2020. “Ghép Tim: Thành tựu Và tương Lai ở việt Nam”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 17 (Tháng Mười-Một):44-50. https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.127.