Huy, Đặng Quang, Trần Đắc Đại, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Thị Hảo, và Lê Ngọc Thành. 2020. “Cắt U nhầy Nhĩ trái khổng lồ bằng phương pháp nội Soi toàn bộ không Robot hỗ trợ”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 17 (Tháng Mười-Một):58-60. https://doi.org/10.47972/vjcts.v17i.129.