Thuy, Nguyen Tran, Tran Dac Dai, Nguyen Cong Huu, Do Anh Tien, Le Tien Dung, Nguyen Do Hung, Nguyen Thai Long, Vu Xuan Quang, và Le Ngoc Thanh. 2020. “ THÔNG BÁO TRƯỜNG HỢP ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN VÀ PHẪU THUẬT BIDIRECTIONAL GLENN SHUNT ĐIỀU TRỊ DỊ TẬT UHL`S (Uhl’s Anomaly) Ở NGƯỜI LỚN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH BỆNH VIỆN E”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một):5-9. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.300.