Quyen, Vo Dai, Doan Duc Hoang, Dang The Uyen, Huynh Duc Minh, và Bui Duc Phu. 2020. “NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI NỒNG ĐỘ TROPONIN-T HUYẾT THANH Ở BỆNH NHÂN SAU PHẪU THUẬT VAN TIM”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một):16-21. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.304.