Viet, Mai Van, và Le Viet Anh. 2020. “KẾT QUẢ ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI LỒNG NGỰC CẮT BỎ U TUYẾN ỨC ĐIỀU TRỊ BỆNH NHƯỢC CƠ TẠI BỆNH VIỆN 103”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một):22-27. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.305.