Lu, Pham Huu, Nguyen Huu Uoc, và Doan Quoc Hung. 2020. “Results of Video-Assisted Thoracoscopic Surgery Approach to Mediastinal Tumor at Viet Duc Hospital”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một):28-32. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.306.