Tien, Do Anh, Nguyen Cong Huu, Nguyen Tran Thuy, và Le Ngoc Thanh. 2020. “KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT FONTAN TẠI TRUNG TÂM TIM MẠCH - BỆNH VIỆN E”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một):33-36. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.307.