Hung, Duong Phuoc, Bui Duc Phu, Hoang Minh Loi, Le Trong Khoan, và Nguyen Van Thanh. 2020. “VAI TRÒ CỦA CT-64 LÁT CẮT TRONG CHẨN ĐOÁN BỆNH TIM BẨM SINH”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một):53-59. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.333.