Tuan, Thai Viet. 2020. “NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP DỊ DẠNG THÔNG ĐỘNG TĨNH MẠCH PHỔI Ở TRẺ EM”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 3 (Tháng Mười-Một):60-62. https://doi.org/10.47972/vjcts.v3i.337.