Tri, Van Minh, và Nguyen Hoai Nam. 2020. “Outcomes of Surgical Treatment of Lower-Limb Chronic Venous Insufficiency”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 28 (Tháng Mười-Một):57-60. https://doi.org/10.47972/vjcts.v28i.340.