Thang, Duong Ngoc, Nguyen Huu Uoc, Vu Ngoc Tu, Hoang Trong Hai, Khong The Binh, Tran Dang Thanh, và Than Thi Nhu. 2021. “Sử dụng hệ thống Hút áp lực âm (V.A.C) điều trị nhiễm trùng vùng Scarpa Sau phẫu thuật mạch máu”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 32 (Tháng Năm):24-30. https://doi.org/10.47972/vjcts.v32i.532.