Kien, Hoang Trung, Vu Van Ba, Le Tien Dung, Nguyen Manh Hung, Do Duc Thinh, Ngo Thi Hai Linh, và Tran Thuy Nguyen. 2021. “Atrial Arrhythmias Ablation in a Patient Post Mitral Valve Replacement Surgery and Cox-Maze Procedure”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 33 (Tháng Bảy):49-54. https://doi.org/10.47972/vjcts.v33i.564.