Chang, Vũ Thị, Đinh Phương Thảo, Nguyễn Trần Thủy, và Đỗ Anh Tiến. 2021. “ Đánh Giá kết Quả Sau phẫu thuật Vá thông Liên Nhĩ ở Trẻ dưới 10kg tại Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 34 (Tháng Mười):20-29. https://doi.org/10.47972/vjcts.v34i.613.