Dũng, Nguyễn Văn, Chu Vũ Sơn, và Trần Viết Hòa. 2022. “ Khảo sát nhận thức, thái độ Và xác định một số yếu tố Liên Quan ở bệnh nhân người dân tộc thiểu số bị tăng huyết áp”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 35 (Tháng Giêng):12-18. https://doi.org/10.47972/vjcts.v35i.671.