Vinh, Dao Quang, Nguyen Sinh Hien, và Ta Hoang Tuan. 2022. “Nhận xét kết Quả Thay Van Hai Lá Và động mạch chủ Cơ học ở Trẻ Em tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 35 (Tháng Giêng):26-33. https://doi.org/10.47972/vjcts.v35i.673.