Bảo, Lương Tuấn, Đỗ Anh Tiến, và Nguyễn Trần Thủy. 2022. “Bất thường kết nối tĩnh mạch phổi bán phần Bên trái với tĩnh mạch Vô Danh: Nhân một trường hợp lâm sàng Và nhìn lại Y văn”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 37 (Tháng Tư):12-17. https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.754.