Hiệp, Phan Sĩ, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Hiền, Trương Thanh Thiết, Trương Kim Minh, và Quách Đỗ Mai Khanh. 2022. “Nội Soi lồng ngực một lỗ Qua đường vào dưới mũi ức cắt kén Khí Hai Bên - Báo cáo Ca lâm sàng Và nhìn lại Y văn”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 37 (Tháng Tư):46-57. https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.758.