Hiep, Phan Si, Le Tien Dung, Nguyen Thanh Hien, Truong Thanh Thiet, Truong Kim Minh, và Quach Do Mai Khanh. 2022. “Nội Soi lồng ngực một lỗ Qua đường vào dưới mũi ức cắt kén Khí Hai Bên - Báo cáo Ca lâm sàng Và nhìn lại Y văn”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 37 (Tháng Tư):46-57. https://doi.org/10.47972/vjcts.v37i.758.