Vu Van, Ba, Linh Ngo Thi Hai, Kien Trung Hoang, Nghiem Khanh Xuan, Thinh Duc Do, Hung Manh Nguyen, Nguyen Tran Thuy, và Dung Tien Le. 2022. “Radiofrequency Catheter Ablation of Newly Diagnosed Paroxysmal Atrial Fibrillation in a Patient With Mitral and Aortic Mechanical Valves: A Case Study”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 38 (Tháng Chín):5-11. https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.775.