Giang, Nguyen Truong, Nguyen Ngoc Trung, Le Ba Hanh, Nguyen The Kien, Pham Vu Ha Thu, Tran Duc Hung, và Vu Duc Thang. 2022. “Persistent Sciatic Artery: A Case Report”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 38 (Tháng Chín):12-15. https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.781.