Thinh, Do Duc, Nguyen Tran Thuy, và Tran Van Dong. 2022. “Delivering Premature HIS Complexe Maneuver in Differentiating Between Paroxysmal Supraventicular Tachycardias”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 38 (Tháng Bảy):16-22. https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.782.