Tai, Le Trung Duc, Nguyen Cong Tien, Nguyen Anh Dũng, Nguyen Thai An, và Vo Tuan Anh. 2022. “Implementation of Open-Heart Surgery in Dong Nai General Hospital: A Preliminary Result”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 38 (Tháng Bảy):23-30. https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.783.