Huu, Nguyen Cong, Doan Quoc Hung, Ngo Thi Hai Linh, Nguyen Huu Uoc, và Le Ngoc Thanh. 2022. “Coronary Artery Endarterectomy During Coronary Artery Bypass Grafting - A Solution for Complete Revascularization”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 38 (Tháng Chín):44-49. https://doi.org/10.47972/vjcts.v38i.786.