Ha, Nguyen Thị Thu, Le Thi Nguyet Minh, Vu Thuy Dung, Nguyen Mai Hoa, Nguyen Hoang Anh, Ngo Gia Khanh, và Vu Anh Tuan. 2022. “Tổng Quan về nhiễm khuẩn vết mổ Và kháng Sinh dự phòng Trong phẫu thuật mạch máu”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười):27-36. https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.800.