Thuy, Nguyen Tran, Dam Hai Son, và Nguyen Cong Huu. 2022. “Kết Quả phẫu thuật Cox-Maze IV điều trị Rung Nhĩ kèm bệnh Lý Van Tim tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười):82-89. https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.806.