Hoan, Nguyen Dinh, và Nguyen Tran Thuy. 2022. “Đánh Giá mối Liên Quan giữa mức độ tuần hoàn bàng hệ động mạch vành với một số biến cố Tim mạch ở bệnh nhân nhồi máu Cơ Tim cấp được Can thiệp động mạch vành”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười):90-100. https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.807.