Thuy, Nguyen Tran, Nguyen Phuong Thao, và Nguyen Thi Thu. 2022. “Đánh Giá điều trị Viêm xương ức bằng hệ thống áp lực âm (VAC) tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 39 (Tháng Mười):101-6. https://doi.org/10.47972/vjcts.v39i.808.