Hiền, Nguyễn Sinh, Nguyễn Hữu Phong, Nguyễn Minh Ngọc, Đỗ Đức Trọng, Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Thái Minh, Nguyễn Đăng Hùng, Lê Quang Thiện, và Nguyễn Thị Minh Phương. 2023. “Kết Quả phẫu thuật Bentall tại Bệnh viện Tim Hà Nội”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 40 (Tháng Sáu):14-23. https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.828.