Hoài, Nguyễn Thị Thu, và Tạ Thị Dinh. 2023. “Đặc điểm hình thái, mức độ hở Hai Lá bằng Siêu âm 2D/3D Qua thực quản ở bệnh nhân hở Hai Lá Có chỉ định phẫu thuật”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 40 (Tháng Sáu):92-101. https://doi.org/10.47972/vjcts.v40i.837.