Nguyễn Thị, Huệ, Thủy Nguyễn Trần, và Cầm Vũ Thy. 2023. “Tình trạng Lo âu Và một số yếu tố Liên Quan ở người bệnh phẫu thuật Tim hở tại bệnh viện Tim Hà nội năm 2023”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 41 (Tháng Tư):5-11. https://doi.org/10.47972/vjcts.v41i.860.