Chiêm Hoàng, Duy, Linh Trần Bửu, Tường Dương Quốc, và Bang Nguyễn Kinh. 2023. “Phẫu thuật đường dọc dưới hố nách phải: An toàn Và hiệu Quả Trong điều trị các bệnh Tim bẩm Sinh”. Tạp Chí Phẫu thuật Tim mạch Và Lồng ngực Việt Nam 41 (Tháng Tư):29-36. https://doi.org/10.47972/vjcts.v41i.863.