Phan, T. M., Nguyễn, D. C. và Phạm, N. H. (2023) “Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị thuốc kháng kết tập tiểu cầu sau 6 tháng can thiệp động mạch vành ”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 80 - 88. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1013.