Nguyễn, T. T. T., Nguyễn, S. H. và Trần, T. H. (2023) “Đặc điểm ngưỡng cảm nhận rung động qua đo độ rung âm thoa trong đánh giá bệnh thần kinh chi dưới ở người bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Tim Hà Nội”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 89 - 97. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1014.