Hoàng, V. (2023) “Khảo sát đặc điểm giải phẫu học và tổn thương tại chỗ chia nhánh thân chung động mạch vành trái”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 106 - 112. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1017.