Phạm, T. A., Trần, T. A. và Trần, T. M. (2023) “Đặc điểm hình thái tiểu nhĩ trái trên cắt lớp vi tính đa dãy ở bệnh nhân rung nhĩ không do bệnh van tim”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 129 - 138. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1021.