Nguyễn, Đăng H., Nguyễn, S. H. và Nguyễn, H. P. (2023) “Phẫu thuật vá thông liên thất ít xâm lấn ở trẻ em qua đường nách ngang bên phải: Kết quả sớm tại một Trung tâm”, Tạp chí Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực Việt Nam, 43, tr 176 - 182. doi: 10.47972/vjcts.v43i.1026.